Smittevern

Smittevern

Vi setter smittevern høyt og har innført følgende tiltak:

  • Møt direkte til start om du har start nr.
  • Unngå å opphold deg i startområde mer enn nødvendig.
  • Forlat målområde så fort som mulig etter målgang.
  • Ingen drikke eller matservering.
  • Arrangør har på hvert løp en smittevernansvarlig.
  • Unngå fysisk kontakt med andre deltakere og arrangørstab.
  • Hold 1 meter avstand.